Beleidsplan 2018-2020

Galgos & Amigos is in augustus 2018 opgestart als Stichting met ANBI status. Wij zijn een Stichting zonder winstoogmerk en deze draait volledig op vrijwilligers die beogen de Spaanse Windhond (Galgo Español) via een aantal uitgekozen shelters financieel te steunen.


De shelters die wij financiële steun willen geven zijn:
Galgos en familia,
Asociación Protectora Argos
La Huella Verde Olvera.


Wij hopen dit te bereiken door acties op te zetten en aandacht te vragen voor deze honden en hun shelters en daarmee donaties ontvangen. Deze donaties zullen bij de betreffende organisaties gestort worden. Ook worden deze shelters minimaal 1x per jaar door één of meerdere bestuursleden bezocht. De gedane donaties zullen regelmatig bekend worden gemaakt via onze website en Facebook.


Wij zullen hiervoor actief zijn op onze eigen website, Facebook en Instagram en daar de situaties belichten en hier hulp voor vragen middels gerichte acties.


Tevens zullen wij artikelen via onze website te koop aanbieden en deze ook op verschillende evenementen verkopen.
De gemaakte winst op deze artikelen komt volledig ten goede aan de Spaanse shelters.


Zowel het Bestuur als onze vrijwilligers ontvangen geen financiële vergoeding voor wat zij doen voor de Stichting en reizen op eigen kosten naar Spanje.