Toelichting bij de jaarrekening 2018

Stichting Galgos & Amigos is opgericht op 14 augustus 2018 en vanaf 1 december 2018 online met de website en actief van start gegaan.
De ontvangst van donaties en de verkoop van de meeste artikelen is dus vanaf 1 december 2018.
Derhalve is de jaarrekening nog niet verdeeld in allerlei posten. De liquide middelen bestaan uit donaties en opbrengst (inkoop plus winst) van webshop artikelen.
Op 2 januari 2019 is de opbrengst van 2018, bestaande uit donaties en 80% van de winst van de webshop artikelen uitgekeerd aan de shelters Galgos en Familia, Protectora Argos en Huella Verde Olvera. Elke shelter heeft €262,65 ontvangen.
Om de webshop te kunnen bevoorraden hebben we een buffer nodig op de bankrekening. Aangezien we donaties volledig uitkeren aan de shelters houden we 20% van de opbrengst op de bankrekening om, samen met het privé door ons ingebrachte geld of ingebrachte voorraad, die buffer op te bouwen.
De voorraad waar we mee gestart zijn is volledig gefinancierd uit eigen middelen van de bestuursleden.
In 2019 hopen we door het vergroten van onze naamsbekendheid, een interessant aanbod in de webshop en donaties in staat te zijn een kleine, maar waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan ónze en júllie shelters.